Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

My Cro-Shed
Ilse Beulens
Steven 9
9310 Moorsel

info@mycroshed.com

0478/93 35 19

ondernemingsnummer 0698.953.987

 

Prijzen

De prijzen van de workshops zijn in euro en inclusief BTW.

Indien nodig, houdt My Cro-Shed zich het recht om de prijzen van workshops alsook de informatie te wijzigen en te corrigeren.

Bij druk- en zetfouten is My Cro-Shed niet verplicht de workshop volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Workshops

De inhoud van de workshops wordt, naar best vermogen, beschreven op de website www.mycroshed.com

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en wordt weergegeven in de informatie op de website. Het voorziene begin- en einduur wordt zoveel mogelijk gerespecteerd.

 

Inschrijven

De inschrijving van een workshop is op voorhand te betalen. Een inschrijving is pas definitief na volledige betaling ervan.

Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail (binnen 2 à 3 dagen) op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. De inschrijving is pas definitief na volledige betaling.

 

Betaling

My Cro-Shed voorziet de afrekening van workshops via een ingebouwde betalingsmodule. My Cro-Shed voorziet dat sommige workshops kunnen betaald worden via overschrijving binnen een termijn bepaald door My Cro-Shed.

My Cro-Shed kan je inschrijving annuleren indien er niet is betaald binnen de vooropgestelde termijn.

 

Annulatie

My Cro-Shed heeft het recht om een workshop te annuleren of te verplaatsen, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden. My Cro-Shed brengt de deelnemer(s) hiervan op de hoogte via mail, op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Bij overmacht, ziekte of afwezigheid van de lesgever kan de workshop geannuleerd of verplaatst worden. My Cro-Shed brengt de deelnemer(s) hiervan op de hoogte en stelt een eventuele alternatieve datum voor. In het geval van volledige en definitieve annulering door My Cro-Shed, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de deelnemer(s). Het annuleren van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan voor de deelnemer(s).

Indien de deelnemer zich voor een workshop  heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dien je onmiddellijk contact op te nemen via: info@mycroshed.com

De terugbetaling van het inschrijvingsgeld is afhankelijk van de termijn van annulering.

– Annuleert de deelnemer meer dan 2 weken (14 dagen) voor de workshop, krijgt deze de betaling teruggestort.

– Bij annulering vanaf 2 weken (14 dagen) voor de start van de workshop gebeurt er geen terugbetaling. De deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand zijn plaats kan innemen. Ook dit meldt de deelnemers via e-mail (info@mycroshed.com)

– Als de deelnemer niet aanwezig is op de workshop zonder verwittiging, is er geen terugbetaling.

Bij annulering door een deelnemer tijdens een workshop- / lessenreeks wordt er geen terugbetaling voorzien door My Cro-Shed van de gemiste lessen. Gemiste lessen van een lessenreeks kunnen niet ingehaald worden op een later moment.

 

Overmacht

in geval van overmacht, om welke reden dan ook, is My Cro-Shed niet aansprakelijk. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

 

In geen enkel geval is My Cro-Shed gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Aansprakelijkheid

My Cro-Shed is, behalve in gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk voor materiële of lichamelijke schade veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de workshop.

My Cro-Shed is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke spullen voor, tijdens of na de workshop.

 

Klachten

Indien je een klacht zou hebben over onze producten en/of diensten, kan je ons hiervoor contacteren via info@mycroshed.com en dit zo snel als mogelijk of uiterlijk één week na de workshop. De klacht wordt zo spoedig mogelijk en binnen redelijke termijn behandeld en er zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen.

Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, is de rechtbank van Aalst bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Copyright

Alle afbeeldingen en teksten op deze website zijn eigendom van My Cro-Shed.

Niets mag gekopieerd of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van My Cro-Shed.